Aktuelt og nyheter

Her finner du nytt om stort og smått som rører seg på Horten Dyreklinikk, i bransjen og nærmiljøet

Toksoplasmose

Toksoplasmose (også kalt toxoplasmose) er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av den encellede parasitten Toxoplasma gondii.

Gravide blir ofte skremt til å kvitte seg med katten sin når de blir gravide, men det er ikke nødvendig. Det er faktisk liten fare for smitte selv med direkte kontakt med katten, men man skal unngå kontakt med katteavføring. I graviditeten er det da gunstig om noen andre tømmer kattedoen, evt at den gravide bruker hansker.

Gravide bør også unngå utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt og vaske grønnsaker, bær og frukt godt, samt være nøye med håndvask og kjøkkenhygiene. Videre bør gravide bruke hansker ved hagearbeid. Ved utenlandsreiser bør en være spesielt oppmerksom på disse forebyggende tiltakene.

Fakta om: Toksoplasmose og Toxoplasma (Veterinærinstituttet - 06.06.2014)

Toksoplasmose er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av den encellede parasitten Toxoplasma gondii. Parasitten er utbredt i Norge hos en lang rekke pattedyr, spesielt hos katt og sau. Parasitten spres med avføring fra katt og dårlig varmebehandlet sauekjøtt. Dersom en kvinne smittes for første gang mens hun er gravid kan det føre til abort eller alvorlige fosterskader.


Smittestoff og smitteveier
Sykdommen toksoplasmose forårsakes av den encellede parasitten Toxoplasma gondii som har sitt voksne stadium i tarmen hos kattedyr. Parasittene danner oocyster (mikroskopiske egg) som kommer ut med avføring fra kattene (endevert), og som så kan spises av andre dyr (mellomvert).

I mellomverten utvikles små cyster (blærer – som inneholder mange parasitter) i muskulaturen, og når mellomverten spises av en endevert, utvikles parasittene inne i disse cystene til voksne parasitter. Mellomverter for T. gondii er mange ulike varmblodige dyr, bl.a. smågnagere, sau og mennesker.

Smitte kan også overføres direkte fra endevert til endevert (katt) eller direkte fra mellomvert (for eksempel sau) til mellomvert (for eksempel menneske). Hos mellomverten kan parasitten gi sykdom (toksoplasmose).

Mennesker smittes vanligvis via dårlig varmebehandlet kjøtt fra mellomverter som sau og gris, eller via uvaskede grønnsaker og bær forurenset med toxoplasmaoocyster.

Forekomst
T. gondii er utbredt i Norge og de fleste andre land hos en lang rekke pattedyr, spesielt hos hovedverten katt og mellomverten sau. Blant hjortedyr er det spesielt rådyr som kan være en viktig mellomvert.

Toksoplasmose hos dyr
De fleste katter smittes i ung alder. De blir ikke særlig syke, og blir raskt immune mot parasitten. Hunder blir ikke syke. Hos andre mellomverter arter sykdommen seg ofte som abort. Infeksjon med Toxoplasma i drektigheten er en av de vanligste årsakene til abort hos sau. Infeksjonen kan også gi dødfødte eller svakfødte lam.

Diagnostikk
Prøvemateriale fra dyr undersøkes serologisk eller ved mikroskopi. Det har liten hensikt å teste katter for T. gondiida de aller fleste vil være serologisk positive, mens det kun er en liten periode, oftest tidlig i livet, at de er smittefarlige for mennesker (skiller ut oocyster). Foster fra aborter hos sau kan sendes inn til obduksjon. Det er viktig at morkake / fosterhinner følger med.

Toksoplasmose hos mennesker
Symptomer er vanligvis lite spesifikke, men lette forkjølelseslignende symptomer kan forekomme. Hos mennesker med redusert immunforsvar kan det utvikles alvorlig sykdom og død. Dersom en kvinne smittes for første gang mens hun er gravid kan det føre til abort eller alvorlige fosterskader, men hvis kvinnen har vært smittet tidligere vil hun være immun mot parasitten. Inkubasjonstid er 5 – 21 dager.

Behandling mot toksoplasmose er ikke nødvendig hos friske eller ikke-gravide. Gravide bør oppsøke lege ved mistanke om smitte med T. gondii. Les mer om toksoplasmose hos menneske hos Nasjonalt folkehelseinstitutt www.fhi.no

Forebygging og kontroll
Det gjennomføres ingen regelmessige systematiske undersøkelser av T. gondii hos dyr i Norge. Sykdommen er en gruppe C-sykdom. For å unngå abort hos sau bør katter hindres fra å komme i kontakt med sau og fra å forurense fôr med avføring.

Det er liten fare for smitte av mennesker ved direkte kontakt med katt, og å kvitte seg med katten under graviditet er unødvendig, men man skal unngå kontakt med katteavføring. Videre bør gravide bruke hansker ved hagearbeid. Gravide bør også unngå utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt og vaske grønnsaker, bær og frukt godt, samt være nøye med håndvask og kjøkkenhygiene. Ved utenlandsreiser bør en være spesielt oppmerksom på disse forebyggende tiltakene.

Oppvarming kan inaktivere vevscyster av T. gondii i kjøtt, men resultater fra ulike studier gir ikke noe entydig svar på hvilke temperatur og tid som er nødvendig. Oppvarming til 70 ºC indre kjernetemperatur i minst 10 minutter inaktiverer trolig T. gondii vevscyster i kjøtt av svin og lam. Også kjøling/frysing inaktiverer vevscyster, men resultater fra ulike studier gir ikke noe entydig svar på hvilke temperatur og tid som er nødvendig. Indre kjernetemperatur lavere enn –12 ºC i minst 3 dager inaktiverer trolig de fleste T. gondii vevscyster i kjøtt av svin og lam, men det er stor usikkerhet rundt dette.

Hva gjør Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet undersøker prøver fra syke dyr, og er nasjonalt referanselaboratorium for T. gondii fra dyr. Veterinærinstituttet har også en rådgivende funksjon og foretar faglige vurderinger og risikoanalyser når det er aktuelt.

Oppdatert juni 2014/1510/AMU

Tilbake